Recept na šťastnejší život: 8 objatí denne

lepší svet

Všetky naše pocity sú vlastne nejaký hormonálny mix v našom tele. Presne preto je tento recept založený na produkcii hormónu. Zoznámte sa OXYTOCÍN.

Áno, prvé čo sa nám pravdepodobne vybaví pri tomto slove je pôrod, prípadne kojenie. Je pravdou, že pri týchto príležitostiach sa uvoľňuje oxytocín vo veľmi veľkej miere. Rovnako čerstvo narodené mláďatká cicavcov, teda ja ľudí, sú na pomoci a teda dôvere druhých závislé, a tak oxytocínu produkujú na tony. Preto dôvera, je úplne prvý a základný pocit, ktorý každý z nás k svojmu životu potrebuje.

Všimnite si čo cítite pri tomto pohľade 🙂

Avšak oxytocín, je oveľa viac. Keď školím predajcov, tak prvou premennou, ktorú mi vždy spomenú je dôvera, ktorá sa tvorí vďaka oxytocínu. Áno aj celá naša ekonomika, stojí na dôvere a teda na oxytocíne 🙂 Ako hovorí Paul Zak, v krajinách s vyššou dôverou prebieha viac ekonomických transakcií. A aj preto človekom, ktorý napísal základnú knihu modernej ekonómie Bohatstvo národov bol Adam Smith, ktorý nebol ekonómom, ale morálnym filozofom či etikom ako uvádza Wikipedia 🙂

Ale späť k nášmu životu a jeho šťastnejšej podobe. Recept od Doktora Lásky znie: 1 objatie, 8x denne, viac ak je potreba. Ak vás napadne kontraindikácia COVID-19 a social distancing, tak práve naopak. Keďže vo svojich bublinách žijeme bližšie a intenzívnejšie doma spolu, tak je veľmi dôležité, aby sme sa navzájom objímali. Objatia sa rátajú od každého a opakovane, dokonca aj od seba samého a zvieratiek. 

Opätovné nastolenie pocitu dôvery nám veľmi pomôže v časoch, keď veci v ktoré sme dôverovali sa menia. A tak zvonku prichádza tých podnetov na dôveru pomenej. V takom období je takmer spásou, keď si pocit dôvery dokážeme vytvárať inak ako sme boli doteraz zvyknutí.

A vďaka čomu sa to dá dosiahnuť? Hormón OXYTOCÍN 🙂 je neurotransmiter uvoľňovaný v našich mozgoch, ktorý zvyšuje súcit a dôveru. Zak ju nazýva morálna molekula (napísal o nej aj knihu 🙂 a hrá veľkú rolu vo väčšine ústretového správania, ktoré si ľudia prejavujú navzájom. Pomáha nám cítiť empatiu, prežívať lásku a nadväzovať vzájomné vzťahy. Po uvoľnení jeho účinky trvajú asi pol hodiny. Ak sa nám podarí stimulovať náš mozog, aby pravidelne uvoľňoval oxytocín, budeme šťastnejší, náš imunitný systém bude silnejší a budeme mať krajšie vzťahy.

Objímejte se 🙂

A presne tam cieli naša výzva. Zak na základe svojich štúdií dokázal, že na citeľné zvýšenie oxytocínu treba 8 objatí denne 🙂 samozrejme čím viac tým lepšie. A preto objímajme sa 🙂 zvlášť v tejto neistej dobe, aby sme si mohli vytvárať pocit dôvery zvnútra.

Alternatívne spôsoby ako hovorí Zak sú masáž, milovanie, modlenie, ako aj interakcia na sociálnych sieťach, ale len s ľuďmi, ktorí sú nám blízki a máme ich radi. Tak hor sa do oxytocínovania 🙂

Photo by Glen Carrie on Unsplash
Denisa Volekova
Mentorka úspešných žien na ceste za bábätkom. Sprevádza ženy na ceste nastavenia si psychiky, upratania si života, uvoľňenia tela a naštartovania hormonálneho sytému. Sama si prešla náročnou, ale úspešnou cestou za otehotnením.