Váš partner pre úspešný biznis

Naša spoločnosť poskytuje poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií, post-akvizičných integrácií ako aj krízovom manažmente.

Spoločnosť Volrada, s.r.o. poskytuje poradenstvo na vysokej úrovni viac ako 10 rokov. Medzi našich klientov patria lídri na domácom aj zahraničnom trhu. Náš tím je tvorený profesionálmi prinášajúcimi viac ako 20 rokov skúseností z medzinárodných spoločností.

Naši klienti

Fúzie a akvizície

Rozmýšlate nad predajom svojej firmy? Prišli k vám investori a chcete si overiť, či to čo Vám ponúkajú je výhodné? Alebo naopak hľadáte zaujímavé ciele pre urýchlenie rastu Vašej spoločnosti?

Toto sú všetko  otázky, s ktorými sa na nás obracajú naši klienti.

Post akvizičné integrácie

Kúpiť firmu je náročný proces, ale firmu správne zintegrovať to je ten bod, kedy sa ukáže či hodnota, ktorú si spoločnosť od kúpy firmy sľubovala sa skutočne zrealizuje. 

Najdôležitejšími premennými je zabezpečiť integráciu procesov a následne IT systémov, aby bolo možné realizovať synergie.

Druhou dôležitou oblasťou sú ľudia, či už interní zamestnanci alebo externí klienti a dodávatelia. Tu je nutné správne a včas komunikovať so všetkými skupinami, aby mali čo najväčššiu mieru istoty a porozumenia pre nich dôležitým oblastiam. 

Organický rast spoločnosti

Organický rast spoločnosti je základom pri vytváraní hodnoty v každej firme, tak to odzrkadľujú modely oceňovania spoločností. Samozrejme pri podmienke tvorenia zisku v spoločnosti, aj keď už sme videli aj mnohomiliónové akvizície firiem bez zisku a pravdou je, že mnoho z nich vytvorili práve najväčšie bubliny a následne recesie na trhu.

Preto aké sú kľúčové premenné pre dosiahnutie organického rastu?

Najdôležitejšie je poznať svojho zákazníka, vybrať si dostatočne početnú, dostatočne špecifickú a dostatočne bonitnú skupinu zákazníkov, ktorí majú nejakú potrebu, ktorú dokáže firma vyriešiť najlepšie v krátkom čase a bez väčšej námahy zákazníka.  Chcete si overiť či máte správne zadefinovanú stratégiu organického rastu? Ako a kde získať dobrých partnerov pre rozvoj Vášho trhu?

Krízový manažment

V čase krízy je dôležité sa sústrediť na vitálne funkcie spoločnosti a tie sú v oblasti financií a obslúženia zákazníka.

Nakoľko v krízových situáciách nie je dostatok času na detailnú analýzu, využívame aj rozhodovanie na základe informovanej intuície. 

Aj v tejto fáze je pre spoločnosť dôležitá správna komunikácia či už s internými alebo externými partnermi. 

Ako takúto situáciu zvládnuť a rýchlo z nej vysurfovať von Vám poradíme.

Ak si kladiete podobné otázky ako naši klienti, radi sa s Vami pozrieme na ktorúkoľvek z nich a rozoberieme riešenie pre Váš konkrétny prípad. 

Moje meno je Denisa Voleková a som Partnerkou v spoločnosti Volrada. Prinášam viac ako 20 ročné skúsenosti z oblasti investičného bankovníctva, strategického poradenstva ako aj riadenia spoločností v náročných situáciách. 

Kontaktujte nás emailom na spokojnyzakaznik@volrada.com

alebo na telefónnom čísle +421 949 14 13 16